Synundersökning och Ögonhälsa

Du har bara ett par ögon och än så länge kan man inte transplantera ögon. Därför är vi rädda om din syn och din ögonhälsa. Våra synundersökningar är ett led i att hjälpa dig bibehålla så god synförmåga det bara är möjligt.

En synundersökning hos oss tar i regel 60 minuter. Det är tiden vi anser att det tar att undersöka ögats motorik, ögats synförmåga, ögats behov samt screena för eventuella ögonsjukdomar.

Synundersökningen är det grundläggande steget inför valet av glasögon eller kontaktlinser. Med hjälp av en grundligt utförd undersökning får optikern fram vilket synfel du har och hur vi kan hjälpa dig till bästa möjliga synkomfort. Du kan också boka en Ögonhälsoundersökning som är en utökad synundersökning där vi även mäter synfält och tar ögonbottenfoto. Alla våra undersökningar, inklusive screening och förmätningar, utförs alltid av legitimerad optiker.

Vi är kvalitetscertifierade enligt Optikerförbundets kvalitetsnorm, vilket innebär att vi alltid arbetar efter de riktlinjer som finns för optiker inom primärvården. Vid misstanke om ögonsjukdom remitterar vi dig alltid till en ögonläkare.

Ring oss på tel. 0171–338 15 och boka tid för din synundersökning!

Hur många kilometer färdas dina ögonlock på ett år?

Svar: Om du tänker dig att den övre delen av ögonlocket förflyttar sig 1 cm uppåt och 1 cm nedåt vid varje blinkning, 6-10 gånger i minuten, 60 minuter per timme, 16 timmar per dag, 365 dagar om året så innebär det att dina ögonlock färdas ca 40 km på ett år, gnidande mot ytan av ögat. Även om ytan skulle vara fullständigt ren och jämn är det fascinerande att det inte blir obekvämare än det är.

Synundersökning för arbetsglasögon/terminalglasögon

Arbetstagare som arbetar minst en timme per dag framför bildskärm har rätt till en synundersökning som bekostas av arbetsgivaren.
 Om synundersökningen visar att arbetstagaren behöver särskilt anpassade glasögon för bildskärmsarbetet ska denne erhålla dessa på arbetsgivarens bekostnad.

Hos oss kan du göra en synundersökning för terminalglasögon och vi kan både teckna avtal med ditt företag eller tillverka terminalglasögon i enskilda fall.

Det finns även andra typer av arbetsglasögon, tex skyddsglasögon och filterglas av olika typ. Arbetsglasögon finns i olika utföranden och tillpassas efter just dina behov utifrån din arbetssituation.

Skyddsglasögon har skyddsfunktionskrav som måste uppfyllas för att få användas i arbeten som kan skada ögonen. Dessa faller under benämningen personlig skyddsutrustning. När sådana tillpassas hos oss sker inslip och montering av certifierad tillverkare för att möta alla de lagstadgade skyddsfunktionskrav som finns.

Synen i trafiken

Vi utför synundersökning för körkortstillstånd (2 kap. ).

Detta är en mindre omfattande men viktig undersökning som tar ungefär 15 minuter.

Efter undersökningen skickas resultatet digitalt till Transportstyrelsen.

Här kan du boka din tid för synundersökning hos oss

Vid varje bokningstyp finns en beskrivning för att underlätta för dig att välja rätt. Har du frågor är du varmt välkommen att ringa butiken på tel. 0171-33815 eller mejla till info@skoglundsoptik.se. Välkommen till oss på Skoglunds Optik.