Synundersökning och Ögonhälsa

Du har bara ett par ögon och än så länge kan man inte transplantera ögon. Därför är vi rädda om din syn och din ögonhälsa. Våra synundersökningar är ett led i att hjälpa dig bibehålla så god synförmåga det bara är möjligt.

En synundersökning hos oss tar i regel 60 minuter. Det är tiden vi anser att det tar att undersöka ögats motorik, ögats synförmåga, ögats behov samt screena för eventuella ögonsjukdomar.

Synundersökning

Vikten av en synundersökning kan aldrig överskattas. Här upptäcks eventuella ögonsjukdomar, som om de hittas i tid ofta är behandlingsbara. Med ökad ålder ökar vikten av att låta genomgå en omfattande synundersökning.

Hos Skoglunds Optik-SVERIGES NÄRMASTE OPTIKER har vi kompetenta legitimerade optiker som dagligen utför såväl syn- som ögonhälsoundersökningar. Efter genomgång av dessa erhåller den hjälpsökande svar om sin ögonstatus. I enstaka fall kan det röra sig om remiss till ögonläkare för vidare utredning.

Grå starr

Alla människor drabbas förr eller senare av åldersåkomman grå starr, och om behov av operation föreligger remitteras patienten till ögonläkare. Symtom på grå starr är ett allt mer tilltagande dimseende med lägre synskärpa. Viss ökad ljuskänslighet kan i vissa fall även förekomma.

Grå starr är en mycket vanlig åkomma på ålderns höst. Operationen att återställa synen vid grå starr är okomplicerad. Den grumlade mänskliga linsen i ögat ersätts av en artificiell (konstgjord) lins som sätts på plats i ögat. Ingreppet är smärtfritt och tar ungefär 15 minuter samt betalas av Landstinget.

Glaucom (grön starr)

Högt ögontryck, förr kallat grön starr, numera glaukom, drabbar ungefär 5% av befolkningen över 70 år. Glaukom kommer ofta smygande och patienten kan inte själv avgöra eller upptäcka sjukdomen.

Vid synundersökning hos Skoglunds Optik-SVERIGES NÄRMASTE OPTIKER ingår undersökning för att upptäcka såväl grå starr som glaukom i rutinerna. Yngre människor drabbas sällan, men efter 50 års ålder ökar antalet och stiger med tilltagande ålder.

Trafiksyn

Trafiksynen underskattas av många. Åtskilliga är de trafikanter som dagligen kör bil och inte uppfyller gällande synkrav. Att regelbundet låta undersöka sin syn är av stor vikt för att förvissa sig om att individen ser tillräckligt bra för att kunna framföra motorfordon.

Med åren försämras såväl synen som reaktionsförmågan, och regelbundna synundersökningar är därför att rekommendera.

Glasögon

Många människor är i behov av glasögon. Vid arbete vid bildskärm eller läsplatta ställs ofta höga krav på god syn. Efter genomgången synundersökning av Skoglunds Optik-SVERIGES NÄRMASTE OPTIKER kan rådgivning ges om bästa möjliga korrektion.

Ordinationen är alltid individuell och här bistår optikern med tips och råd. Glasögon kan i många fall vara allra lämpligast, men inte alltid. Kontaktlinser kan i vissa fall vara att föredra, med glasögon som komplement. Vad som är allra bäst är individuellt.

Kontaktlinser

Skoglunds Optik-SVERIGES NÄRMASTE OPTIKER har lång erfarenhet av att tillpassa kontaktlinser och vägleder varje fall för att uppnå bästa resultat.

Kontaktlinser har blivit allt populärare. En allt förbättrad kvalitet har gjort linser till förstaval för många. Linser finns för de flesta synfel. Dagslinser passar ofta allergiker och tillfällighetsbärare, medan andra föredrar ett mer permanent användande med linser avsedda för dygnet-runt bruk. Individuella förutsättningar är avgörande vid val av linstyp.

Att följa instruktioner, samt genomgå regelbundna undersökningar, är nyckeln till ett framgångsrikt och säkert kontaktlinsbruk.
Det är först efter genomgången synundersökning som optikern kan bedöma vad som anses vara allra lämpligaste val av lins. Slarv med bytesfrekvens och hygienfaktorer kan i värsta fall få ödesdigra konsekvenser. Optikern prioriterar alltid säkerheten. Rätt skött är bruk av kontaktlinser ett utmärkt sätt att låta korrigera sitt synfel.

Några erbjudanden eller rabatter förekommer inte i Skoglunds Optiks verksamhet.

Här kan du boka din tid för synundersökning hos oss

Vid varje bokningstyp finns en beskrivning för att underlätta för dig att välja rätt. Har du frågor är du varmt välkommen att ringa butiken på tel. 0171-33815 eller mejla till info@skoglundsoptik.se. Välkommen till oss på Skoglunds Optik.