Boka tid för synundersökning

Du har bara ett par ögon och än så länge kan man inte transplantera ögon. Därför är vi rädda om din syn och din ögonhälsa. Våra synundersökningar är ett led i att hjälpa dig bibehålla så god synförmåga det bara är möjligt.

En synundersökning hos oss tar i regel 60 minuter. Det är tiden vi anser att det tar att undersöka ögats motorik, ögats synförmåga, ögats behov samt screena för eventuella ögonsjukdomar.

Synundersökning

Vikten av en synundersökning kan aldrig överskattas. Här upptäcks eventuella ögonsjukdomar, som om de hittas i tid ofta är behandlingsbara. Med ökad ålder ökar vikten av att låta genomgå en omfattande synundersökning.

Hos Skoglunds Optik-SVERIGES NÄRMASTE OPTIKER har vi kompetenta legitimerade optiker som dagligen utför såväl syn- som ögonhälsoundersökningar. Efter genomgång av dessa erhåller den hjälpsökande svar om sin ögonstatus. I enstaka fall kan det röra sig om remiss till ögonläkare för vidare utredning.

Glasögon

Många människor är i behov av glasögon. Vid arbete vid bildskärm eller läsplatta ställs ofta höga krav på god syn. Efter genomgången synundersökning av Skoglunds Optik-SVERIGES NÄRMASTE OPTIKER kan rådgivning ges om bästa möjliga korrektion.

Ordinationen är alltid individuell och här bistår optikern med tips och råd. Glasögon kan i många fall vara allra lämpligast, men inte alltid. Kontaktlinser kan i vissa fall vara att föredra, med glasögon som komplement. Vad som är allra bäst är individuellt.

Kontaktlinser

Skoglunds Optik-SVERIGES NÄRMASTE OPTIKER har lång erfarenhet av att tillpassa kontaktlinser och vägleder varje fall för att uppnå bästa resultat.

Kontaktlinser har blivit allt populärare. En allt förbättrad kvalitet har gjort linser till förstaval för många. Linser finns för de flesta synfel. Dagslinser passar ofta allergiker och tillfällighetsbärare, medan andra föredrar ett mer permanent användande med linser avsedda för dygnet-runt bruk. Individuella förutsättningar är avgörande vid val av linstyp.

Att följa instruktioner, samt genomgå regelbundna undersökningar, är nyckeln till ett framgångsrikt och säkert kontaktlinsbruk.
Det är först efter genomgången synundersökning som optikern kan bedöma vad som anses vara allra lämpligaste val av lins. Slarv med bytesfrekvens och hygienfaktorer kan i värsta fall få ödesdigra konsekvenser. Optikern prioriterar alltid säkerheten. Rätt skött är bruk av kontaktlinser ett utmärkt sätt att låta korrigera sitt synfel.

SVERIGE NÄRMASTE OPTIKER

Skoglunds Optik – SVERIGES NÄRMASTE OPTIKER har nyligen bytt ägare. Men traditionen som familjeföretag lever vidare. Sedan år 1956 har ledorden i företagets filosofi varit KVALITET och KUNDSERVICE.

Vårt mål är inte att vara billigast
– utan att vara bäst.