Ögonhälsa

Du har bara ett par ögon och än så länge kan man inte transplantera ögon. Därför är vi rädda om din syn och din ögonhälsa. Våra synundersökningar är ett led i att hjälpa dig bibehålla så god synförmåga det bara är möjligt.

En synundersökning hos oss tar i regel 60 minuter. Det är tiden vi anser att det tar att undersöka ögats motorik, ögats synförmåga, ögats behov samt screena för eventuella ögonsjukdomar.

Synundersökning

Vikten av en synundersökning kan aldrig överskattas. Här upptäcks eventuella ögonsjukdomar, som om de hittas i tid ofta är behandlingsbara. Med ökad ålder ökar vikten av att låta genomgå en omfattande synundersökning.

Hos Skoglunds Optik-SVERIGES NÄRMASTE OPTIKER har vi kompetenta legitimerade optiker som dagligen utför såväl syn- som ögonhälsoundersökningar. Efter genomgång av dessa erhåller den hjälpsökande svar om sin ögonstatus. I enstaka fall kan det röra sig om remiss till ögonläkare för vidare utredning.

Grå starr

Alla människor drabbas förr eller senare av åldersåkomman grå starr, och om behov av operation föreligger remitteras patienten till ögonläkare. Symtom på grå starr är ett allt mer tilltagande dimseende med lägre synskärpa. Viss ökad ljuskänslighet kan i vissa fall även förekomma.

Grå starr är en mycket vanlig åkomma på ålderns höst. Operationen att återställa synen vid grå starr är okomplicerad. Den grumlade mänskliga linsen i ögat ersätts av en artificiell (konstgjord) lins som sätts på plats i ögat. Ingreppet är smärtfritt och tar ungefär 15 minuter samt betalas av Landstinget.

Glaucom (grön starr)

Högt ögontryck, förr kallat grön starr, numera glaukom, drabbar ungefär 5% av befolkningen över 70 år. Glaukom kommer ofta smygande och patienten kan inte själv avgöra eller upptäcka sjukdomen.

Vid synundersökning hos Skoglunds Optik-SVERIGES NÄRMASTE OPTIKER ingår undersökning för att upptäcka såväl grå starr som glaukom i rutinerna. Yngre människor drabbas sällan, men efter 50 års ålder ökar antalet och stiger med tilltagande ålder.

AMD

AMD – åldersrelaterad makuladegeneration ( Gula fläcken) – är en vanlig ögonsjukdom som drabbar äldre människor och ger gradvis försämrad syn. Det finns två varianter av AMD: Torra förändringar vilka gradvis bryter ned syncellerna över tid, samt mer allvarliga våta förändringar som är mer sällsynta och innebär nybildning av sköra blodkärl.

Symptom på AMD inkluderar behov av mer ljus för att läsa, suddig syn, små fläckar i synfältet och försvinnande bokstäver. Regelbundna synundersökningar är viktiga för att tidigt upptäcka och behandla AMD.

För att minska risken och progressionen för AMD rekommenderas att man slutar röka, använder högkvalitativa solglasögon, motionerar regelbundet och äter en hälsosam kost med fisk, frukt och grönsaker. Eftersom gula fläcken är en naturlig del av åldrandet är tillståndet svårt att förhindra, men dessa åtgärder kan bidra till att försena dess utveckling.

Drabbade rekommenderas kontrasthöjande filter i sina glasögon. Dessa tillämpas då glasen inte längre kan öka synskärpan. Även god belysning i kombination med läsglasögon kan i många fall vara lämpligt.

SVERIGE NÄRMASTE OPTIKER

Skoglunds Optik – SVERIGES NÄRMASTE OPTIKER har nyligen bytt ägare. Men traditionen som familjeföretag lever vidare. Sedan år 1956 har ledorden i företagets filosofi varit KVALITET och KUNDSERVICE.

Vårt mål är inte att vara billigast
– utan att vara bäst.